Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië

In deze digitale catalogus zijn samenvattingen van 1190 interviewsessies met 724 mensen opgenomen. Ze vormen de toegang tot een unieke Nederlandse oral history collectie over 'het einde van de koloniale Nederlandse aanwezigheid in Azië'. Grofweg over de jaren dertig, veertig, vijftig en zestig. Het oral history project werd uitgevoerd door de Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, die speciaal voor dat doel werd opgericht. Sinds de afronding van het project in mei 2001 is de gehele collectie bij de Afdeling Bijzondere Collecties van het Koninklijk Instituut voor Land-, Taal en Volkenkunde (KITLV) raadpleegbaar. Via deze website kunt u de collectie doorzoeken en samenvattingen van interviews lezen. De interviews zijn momenteel te beluisteren bij de Universiteitsbibliotheek Leiden (UBL). Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de afdeling Bijzondere Collecties van de UBL, email specialcollections@library.leidenuniv.nl.

De collectie van de Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië is te raadplegen na inachtneming van de volgende gedragsregels.

De gebruiker van deze collectie verplicht zich:

1. Bij eventuele publicatie van de onderzoeksresultaten welke verbandhouden met deze collectie de volgende bronvermelding te geven: KITLV, SMGI, [nummer]

2. De persoonlijke levenssfeer van respondenten in woord en geschrift te eerbiedigen.

3. De Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië en het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-, en Volkenkunde te vrijwaren van alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit aan de collectie ontleende gegevens.

In verband met zorgvuldige afhandeling kan de verwerking van een eerste aanmelding enige dagen in beslag nemen.
 

E-mail adres:
Wachtwoord:
Of Aanmelden